IDEA Борбордук Азия тарабынан өткөрүлгөн«Жаштар тандайт» медиакампаниясыныналкагында түзүлдү.
Empty
«Бир добуштун күчү»
Empty
«Чектелген үмүт»
Empty
«Саясат жана аял»
Empty
«Добуш»
Empty
«Келечекти тандоо»