IDEA Борбордук Азия тарабынан өткөрүлгөн«Жаштар тандайт» медиакампаниясыныналкагында түзүлдү.
«Чемодандуу маанай»
«Чемодандуу маанай»
«Чемодандуу маанай»
«Чемодандуу маанай»
«Чемодандуу маанай»
«Бузукулардын чогулушу»
«Бузукулардын чогулушу»
«Бузукулардын чогулушу»
«Бузукулардын чогулушу»
«Бузукулардын чогулушу»
«Шайлоо оюну»
«Шайлоо оюну»
«Шайлоо оюну»
«Шайлоо оюну»
«Шайлоо оюну»
«Русалка жана Урсула»
«Русалка жана Урсула»
«Русалка жана Урсула»
«Русалка жана Урсула»
«Русалка жана Урсула»
«Акмактар»
«Акмактар»
«Акмактар»
«Акмактар»
«Акмактар»
«Скамейкадагы эксперттер»
«Скамейкадагы эксперттер»
«Скамейкадагы эксперттер»
«Скамейкадагы эксперттер»
«Скамейкадагы эксперттер»
«Каармандар»
«Каармандар»
«Каармандар»
«Каармандар»
«Каармандар»
«Тандоо-мандоо»
«Тандоо-мандоо»
«Тандоо-мандоо»
«Тандоо-мандоо»
«Тандоо-мандоо»