IDEA Борбордук Азия тарабынан өткөрүлгөн«Жаштар тандайт» медиакампаниясыныналкагында түзүлдү.
Эркиндикке карай жол сиздин тандоо аркылуу өтөт. Бул эркиндикти сизден эч ким тартып ала албайт. Аны колдонууга даярсызбы?
Даярмын!